For at du kan benytte analyserne under "Analyse søer", skal du tage stilling til periode-beregning og periode-valg (kun det første i analyserne "Gylte rapport" og "Brunst set/alder"). Derudover er det også muligt at begrænse en lang række af analyser. Alle tre valg foretages til venstre i analyserne.

Periode-beregning

I din analyse, I øverste dropdownmenu, kan du vælge om analysen skal beregnes ud fra periode-valget eller om den skal justere perioden ind efter hele uger eller hele løbegrupper.

Hvis du, for eksempel, vælger "Hele uger", og du under "Generelt" – "Opsætning" – "Løbehold" har valgt at din uge starter tirsdag, og du vil beregne analysen på en dato, der er en mandag, så retter programmet selv datoen ind, så denne passer med tirsdag.

Periode-valg

I dropdownmenuen lige under forrige, vælger du hvilken periode analysen skal beregnes for. Hvis du vælger "Ingen", kan du selv indtaste specifikke datoer. Hvis du dog har valgt, at periode-beregningen er "Hele uger" eller "Hele løbegrupper", så vil datoen rette ind efter dette og din opsætning af løbehold under "Generelt" – "Opsætning" – "Løbehold".

Begrænsning af analysen

Hvis du ønsker at begrænse analyserne, så disse kun beregnes for, eksempelvis, et enkelt kuldnummer eller enkelte racer, klikker du på "Redigér" under feltet "Begrænsninger".

Herefter kommer et nyt vindue op:

Derefter klikker du på "Kuld", hvis du ønsker at begrænse analysen på kuld-niveau eller "Dyr", hvis den skal begrænses på dyr-niveau. Du kan vælge at tilføje flere begrænsninger, både for dyr- og kuld-niveau i samme analyse, som i eksemplet herunder:

Begrænsningerne ses i analyse-vinduet, når du har lukket "Opsætning af begrænsninger"-vinduet. Når analysen herefter beregnes, vil den kun være beregnet ud fra de kriterier, som du har valgt under "Begrænsning".

OBS: Periode- og begrænsningsvalg i analyserne følger layoutet. Derfor kan du lave et layout for eksem hver sorace.

Du kan læse denne quickguide om Hvordan opsætter jeg mit eget layout og bruger det?