Det er muligt at få beregnet nøgletal beregnet på baggrund af farestier.

Der er følgende nøgletal til rådighed:

  • Antal farestier (Stk)
  • Fravænnede kg pr. årsfaresti (Kg)
  • Fravænnede grise pr. faresti (Stk)
  • Producerede (solgt) kg årsfaresti (Kg)
  • Faringer pr. faresti pr. år (Stk)
  • Årlige diedage pr. faresti (Stk)


Du kan udfylde antal farestier ved at gå til "Generelt" - "Administration" - "Faktorer". 

I filterlinjen kan du skrive "PC*"

Her udfyldes antal farestier ud for koden PC_FarrowUnit.


Efterfølgende kan du beregne E-kontrollen for sohold for at tilføje nøgletallene.  

I fanen "Produktion" kan du åbne "Layout setup".


I layoutet kan du finde "KAPACITET" og tilføje de ønskede nøgletal ved at sætte flueben. 


Herefter kan du vælge fanen "Decimaler" for at bestemme, hvor mange decimaler de valgte nøgletal skal vises med på rapporten.


Gem dine ændringer i layoutet med "Ok".

Du kan nu se nøgletal per faresti i E-kontrollen.