Der kan ske indberetning af flytninger mellem egne besætninger og salg af dyr fra grise i vækst.

Der kan ske indberetning af flytning af døde dyr til samleplads.

 

Hvordan det opsættes:

  • Gå til "Generel" - "Lokationer"

På hver lokation, som repræsenterer et chr.nr., skal typen være 'Sted' og have et chr.nr.


  • Gå til "Generel" - "Forretningsforbindelser"

Der skal være oprettet en ”forretningsforbindelse” af typen ”Transportør” med landekode og registreringsnummer på forvogn og evt. anhænger.

 Anvendes en samleplads for døde dyr og for solgte dyr, skal disse også være oprettet under "Forretningsforbindelser".

Opret dem med chr.nr. og typen "Kunde".

 


 

  •  Gå til "Grise i vækst" - "Flytning"

For at data kan indsendes på flytninger mellem egne besætninger, skal registrering af data udvides med et felt til at angive transportør og evt. tidspunkt for flytning samt felt, som viser hvornår data er sendt til FVST.

Hvis tidspunkt for flytning ikke registreres, vil programmet automatisk sætte tidspunktet til kl 12.00

Når data er sendt til Svineflyt, vises tidspunktet i feltet "Send til Fødevarestyrelsen"

 

  • Gå til "Grise i vækst" - "Afgang" 

Ved salg af dyr til anden aftager, hvor man selv transporterer dyrene, skal felterne destination (modtager) og transportør tilføjes afgangsbilledet.

Hvis tidspunkt for flytning ikke registreres, vil programmet automatisk sætte tidspunktet til kl 12.00

Når data er sendt til Svineflyt, vises tidspunktet i feltet "Send til Fødevarestyrelsen"

 

  • Gå til "Grise i vækst" - "Død"

Ved flytning af døde dyr til opsamlingsplads, skal felterne destination (opsamler plads) og transportør tilføjes registreringsvinduet døde "Grise i vækst"

Hvis tidspunkt for flytning ikke registreres, vil programmet automatisk sætte tidspunktet til kl 12.00

Når data er sendt til Svineflyt, vises tidspunktet i feltet "Send til Fødevarestyrelsen"

 

  •  Gå til "Søer/orner"- "Afgang" 

Ved flytning af døde dyr til opsamlingsplads, skal felterne destination (opsamler plads) og transportør tilføjes registreringsvinduet afgang under 'Søer/orner'

Hvis tidspunkt for flytning ikke registreres, vil programmet automatisk sætte tidspunktet til kl 12.00

Når data er sendt til Svineflyt, vises tidspunktet i feltet "Send til Fødevarestyrelsen"

 Overførsel af data. 

Selve overførslen af data sker under menupunktet: "Generelt" - "Administration" - "Eksportér"- "Eksportér til Fødevarestyrelsen"

Denne funktion kan med fordel kopieres ud som genvej på skrivebordet ( ved hjælp af ikon setup: Skift ikonerne på skrivebordet)

 

Første gang, der skal indsendes data, vil brugeren blive bedt om at indtaste Brugernavn og Kodeord.

 

Tastes der forkert første gang, kan du ved at holde Ctrl-tasten nede, når du går ind i ”Eksportér til Fødevarestyrelsen”, få vist boksen brugernavn/kodeord igen.


Kender du ikke dit login eller password kan fødevarestyrelsen kontaktes:  Kontakt FVST

Sender du en mail til dem, skal den indeholde:

Jeg vil gerne have brugernavn og password til brug for webservice ved FVST.

Navn 

Adresse

E-mail

CVR