Der kan ske indberetning af flytninger mellem egne besætninger og salg af dyr fra grise i vækst samt af flytning af døde dyr til samleplads.


Opsætning

Gå til "Generel" - "Lokationer".

På hver lokation, som repræsenterer et CHR-nummer, skal kolonnen "Type" være "Sted" og have et "CHR. nr." knyttet til.


Gå til "Generel" - "Forretningsforbindelser".


Her skal der være oprettet en forretningsforbindelse af typen ”Transportør” med landekode og registreringsnummer på forvogn og evt. anhænger.

 


Hvis du anvender en samleplads for døde dyr og for solgte dyr, skal disse også være oprettet under "Forretningsforbindelser".


Opret dem med chr.nr. og typen "Kunde".


Grise i vækst

Gå til "Grise i vækst" - "Flytning".


For at data kan indsendes på flytninger mellem egne besætninger, skal registrering af data udvides med kolonnen "Transportør" og evt. tidspunkt for flytning samt kolonnen "Send til Fødevarestyrelsen".

  • Hvis tidspunkt for flytning ikke registreres, vil programmet automatisk sætte tidspunktet til kl. 12.00.
  • Når data er sendt til Svineflyt, vises tidspunktet i feltet "Send til Fødevarestyrelsen".

 

Gå til "Grise i vækst" - "Afgang". 


Ved salg af dyr til anden aftager, hvor man selv transporterer dyrene, skal kolonnerne "Aftager" og "Transportør" tilføjes afgangsvinduet.

  • Hvis tidspunkt for flytning ikke registreres, vil programmet automatisk sætte tidspunktet til kl. 12.00
  • Når data er sendt til Svineflyt, vises tidspunktet i feltet "Send til Fødevarestyrelsen"

 

Gå til "Grise i vækst" - "Død".


Ved flytning af døde dyr til opsamlingsplads, skal kolonnerne "Aftager" og "Transportør" tilføjes registreringsvinduet.  

  • Hvis tidspunkt for flytning ikke registreres, vil programmet automatisk sætte tidspunktet til kl. 12.00
  • Når data er sendt til Svineflyt, vises tidspunktet i feltet "Send til Fødevarestyrelsen".


Overførsel af data 

Selve overførslen af data sker under "Generelt" - "Administration" - "Eksportér"- "Eksportér til Fødevarestyrelsen".

 

Første gang, at der skal indsendes data, vil brugeren blive bedt om at indtaste Brugernavn og Kodeord.

 

Tastes der forkert første gang, kan du ved at holde CTRL-tasten nede, når du går ind i ”Eksportér til Fødevarestyrelsen”, få vist boksen brugernavn/kodeord igen.


Kender du ikke dit login eller kodeord, kan du kontakte fødevarestyrelsen her.


Sender du en mail til dem, skal mailen indeholde:

        Jeg vil gerne have brugernavn og kodeord til brug for webservice ved FVST.

        Navn 

        Adresse

  E-mail

        CVR