Hvis du har flere steder eller stalde med grise i vækst, som du gerne vil vise på samme produktionsrapport i parallelle kolonner som vist her, så kan det sættes op.Gå til "Generelt" - "Produktionrapport".


Dan en ny rapport, som vist her med koden "SBS2-3" og navn "Slagtegrise (side by side)".


Dobbeltklik på lokationsfeltet


Hvorefter du kan tilføje de lokationer, som du ønsker skal med på rapporten. 


Når dette er oprettet kan du finde E-kontrollen ved at gå til "Rapport" - "E-kontrol" - "Slagtesvin (side by side)".


"Fra dato" og "Til dato" kan ændres, hvis du ønsker en anden periode. 


Under fanen "Produktion" kan resultaterne ses med en kolonne for hver af dine valgte lokationer.