Hvis du har flere grise i vækst steder/stalde, som du gerne vil vise på samme produktionsrapport i parallelle kolonner som vist her, så kan det sættes op ved at følge nedenstående trin:


Vælg 'Generelt - Produktionrapport'

Dan en ny rapport, som vist her med kode 'SBS2-3' og navn 'Slagtesvin (side by side)'.

Dobbeltklik på lokationsfeltet og tilføj de lokationer som du ønsker skal med på rapporten.

Når dette er oprettet kan rapporten findes her:


Fra- og til-dato kan ændres hvis en anden periode ønskes.


Under fanebladet 'Produktion' ses resultaterne så med en kolonne for hver lokation.