Når et besætningsdyr er afgået fra besætningen og der er registreret en afgangsdato, kan du genbruge dyrenummeret dagen efter.


Når du søger efter dyr, så vær opmærksom på om det er "'Aktive" eller "Afgåede dyr, der findes frem.