For at indtaste hændelser på enkelte dyr, fremfor ved hjælp af arbejdslisterne, kan du klikke på højre navigationsknap i bunden.  

 

Vælg ikonet for den hændelse der ønskes registreret.

Ønskes eksempelvis registrering af en løbning på et dyr, vælges først ikonet for løbning. Indtast efterfølgende dyrenummer og tryk på pilen til højre. 


Det valgte dyr vil nu blive vist i løbebilledet. Er dyret ikke aktiv i besætningen, fremkommer der en fejlbesked. 


Når du har registreret løbningen, kan du sige "Gem og luk" eller "Gem og ny".


Alle øvrige hændelser som faring, fravænning, behandling, indgang og afgang registreres på samme måde fra menuen med enkeltdyrs registreringer. 


Vælg den midterste navigationsknap for at vende tilbage til standard hjemmeskærmen.