For at taste hændelser på enkelte dyr, fremfor ved hjælp af arbejdslisterne, skal du klikke på højre navigationsknap i bunden, vist i den grønne cirkel på billedet herunder: 

 

Figur 

 

Vælg ikonet for den hændelse der ønskes registreret.

Ønskes eksempelvis registrering af en løbning på et dyr, vælges først ikonet for løbning. Tast efterfølgende dyrets nummer og tryk på dyret eller pilen til højre. 

Det valgte dyr vil nu blive vist i løbebilledet, klar til registrering af løbning og andre relevante informationer. 

Er dyret ikke aktiv i besætningen, fremkommer der en fejlbesked. 

Alle øvrige hændelser som faring, fravænning, behandling, indgang og afgang registreres på samme måde fra menuen med enkeltdyrs registreringer. 

Vælg den midterste navigationsknap for at vende tilbage til standard hjemmeskærmen.