I PigVision Mobile Sows ses i bunden af forsiden tre knapper. 


Den venstre knap viser resultater fra dagen og ugen. 


Vælg "I dag" eller "Denne uge" for at få vist de tilhørende resultater.

Du kan også vælge en af linjerne, eksempelvis "Fravænninger", hvorefter dyr med fravænning vises. Du kan derefter stryge linjen til højre, hvorefter sokortet vil blive vist. Det er endvidere også muligt at registrere en ny hændelse. Valg af den midterste knap giver mulighed for at tilgå hovedskærmen med adgang til at registrere de fleste hændelser. Dette inkluderer løbninger, faringer, fravænninger og genbehandlinger samt tilhørende lister over dyr der forventes at have en af disse hændelser som næste hændelse. 

Det er ligeledes muligt at få vist alle dyr på en liste og lave en arbejdsliste med filtrerede dyr og foretage masseregistreringer på de udvalgte dyr. Endelig kan der udvælges ungdyr (Lokationsoversigt avl) via filter og foretages masseregistreringer på de udvalgte dyr (flytning, salg, medicinering, etc.). 


 Den højre knap er en genvej til at registrere alle hændelser ud fra sonummer i stedet for status, som på hovedskærmen. Du kan også få vist sokortet. 

I billedet vælges først den hændelse, der ønskes registreret og dernæst dyrets nummer efterfulgt af "ENTER". 
Dyret fremkommer herefter og hændelsen kan registreres. 

Hændelsen er gemt, når der er valgt enten Gem & luk (for at gemme og lukke billedet) eller Gem & ny (for at gemme og vælge et nyt dyr). Denne funktion er særlig brugbar, når et dyrs hændelse skal registreres og dyrenummer er kendt (i forhold til at vælge dyrenummer fra liste).