Det er muligt at finde en so, hvis du kun har hendes ID-nummer eller hvis du kun har hendes sonummer.


Gå til ”Søer/Orner” - ”Dyr” - ”Stamdyr”.

Et billede, der indeholder bord

Automatisk genereret beskrivelse


Efterfølgende kommer en liste op, hvor du kan se alle dine dyr. 


Der er forskellige ID-typer afhængig af hvilket avlsselskab du har. Du vil typisk kun have en eller to kolonner.


ID-nummer kan bruges til alle dyr. 

Avls-ID er til DanBred dyr

DG Tag ID er til Danish Genetics

Topigs Tattoo er til Topigs Norsvin.

 

Et billede, der indeholder bord

Automatisk genereret beskrivelse


I den grønne filter linje i kolonnen, der indeholder dit avlsselskabs ID-nummer, kan du skrive den del af ID-nummeret på soen, som du gerne vil finde. Husk at have "*" i begge ender, som gør at alle dyr med tal-kombinationen vil dukke op. 


I eksemplet her, skrives der *1618* (1618 er en del af ID-nummeret på soen.). Programmet vil nu finde alle søer, som har kombinationen 1618 i ID-nummeret. 


Der kommer to levende "Besætningsdyr" frem, som indeholder kombinationen 1618 – so 1916 og so 2716.


Har soen i stedet mistet ID-nummer, kan du skrive so-nummeret i den grønne filterlinje i kolonnen ”Dyrnr.”