En af de arbejdslister, der er tilgængelige i PigVision Mobile Sows app’en er løbelisten. Der er også en faringsliste, fravænningsliste, alle dyr-liste, en brugertilpasset liste og en genbehandlingsliste.  

 

Fra standard start skærmen vælges fx Løbning (den blå knap). Listen viser dyr der er klar til løbning sorteret efter flest tomdage. Sidste hændelse er anført under dyrnummeret. Avlsindekset er vist til højre for sidste hændelse. 

Rul ned, og vælg det dyr hvor der skal registreres en løbning, eller indtast dyrnummeret direkte i søgefeltet. Appen viser alle dyr der opfylder dele af det indtastede nummer.  

 

Kameraet kan bruges til at læse QR-kode på sokortet og RFID-læseren kan ligeledes anvendes til at finde dyret i appen. 

Vælg dyret hvor der skal foretages en løbning eller stryg til højre for at vise sokortet med historik. 

Når der er valgt et dyrnummer, fremkommer skærmbilledet der ses herunder:

 

Image 

 

Til en løbning skal der registreres en dato, men der kan endvidere registreres Sæd batch nr., Orne, Medarbejder og Årsag (Bemærkning).  

Dagsdato vil være den forudvalgte dato, men kan justeres med "+" og "-" eller direkte ved at vælge datoen, hvorefter datoen vælges fra kalenderen. Den valgte dato huskes til næste løbning. Bemærk, at der kun kan angives en dato en dag ud i fremtiden.  

 

Bemærk at Årsags-koder skal oprettes i PigVision Online inden brug. 

 

Afslutningsvis vælges Gem løbning, der kan tilføjes en ekstra hændelse i forbindelse med løbningen. Tilknyttede hændelser vælges ved at vælge en af knapperne i bunden, det kan være Løbning, Flytning, Behandling og Tilstand.