Fra standardskærmen kan du finde flere tilgængelige lister. 

Disse er: 

  • Løbelisten
  • Faringslisten
  • Fravænningslisten
  • Alle dyr-listen (her kan du oprette dine egne arbejdslister)
  • En brugertilpasset liste
  • En genbehandlingsliste

 

Fra standard startskærmen vælges eksempelvis "Løbning" (den blå knap). 

Listen viser dyr, som er klar til løbning sorteret efter flest tomdage. Sidste hændelse er anført under dyrenummeret. 

Avlsindekset er vist til højre for sidste hændelse. 


Rul ned, og vælg det dyr hvor der skal registreres en løbning eller indtast dyrenummeret direkte i søgefeltet. Appen viser alle dyr der opfylder dele af det indtastede nummer.  

 

Kameraet kan bruges til at læse QR-koden på sokortet og RFID-læseren kan ligeledes anvendes til at finde dyret i appen. 


Vælg dyret, hvor der skal foretages en løbning eller stryg til højre for at vise sokortet med historik. 


Når der er valgt et dyrenummer, fremkommer skærmbilledet:

 

Image 

 

Til en løbning skal der registreres en dato, men der kan endvidere registreres "Sæd batch nr.", "Orne", "Medarbejder" og "Årsag (Bemærkning)".  

Dagsdato vil være den forudvalgte dato, men denne kan justeres med "+" og "-" eller direkte ved at vælge datoen. Den valgte dato huskes til næste løbning. Bemærk, at der kun kan angives en dato én dag ud i fremtiden.  

 

Bemærk også at "Årsagskoder" skal oprettes i PigVision Online inden brug. 

 

Afslutningsvis vælges "Gem løbning" og der kan tilføjes en ekstra hændelse i forbindelse med løbningen. Tilknyttede hændelser vælges ved at vælge en af knapperne i bunden, det kan være "Løbning", "Flytning", "Behandling" og "Tilstand".