Hvis du vil indtaste tillæg, når du taster slagtedata, skal du ud i højre side af skærmen og her kan du se forskellige muligheder under “Tillæg/fradrag” kolonnen. Hvis du ikke kan se denne kolonne, kan du tilføje den ved at højreklikke i toppen af en af de andre kolonner eller ved at klikke på “Layout setup”-ikonet og så klikke på “Ret globalt”, så finder du “Tillæg/fradrag” i listen, sætter et flueben ud for de forskellige tillæg og fradrag du vil indtaste: