Når du registrerer en fravænning og gerne vil registrere en so som ammeso, skal du sætte et flueben i boksen i kolonnen “Ammeso”. 


Hvis du vil, kan du også registrere antallet af pattegrise du har flyttet over til hende. Dette kan du tilføje til dit layout. Det gør du ved at klikke på “Layout setup” og trykke på “Ret i globalt”. Du finder “Flyttet pattegrise” på listen og sætter et flueben i boksen ud for.  


 

 

 

Nu kan du registrere en so som ammeso og antallet af pattegrise du har flyttet over til hende.