Hvis du vil flytte en so fra en lokation til en anden, kan du gå til “Søer/Orner” - “Flyt so”. 

Et nyt vindue åbnes og her taster du sonummeret, datoen for flytningen og koden på den lokation du har flyttet hende til.