Gå til "Management" - "Besætningsliste".


Indtast datoen for, hvornår listen skal beregnes.


Klik på ikonet "Send til Danmarks Statistik"


Data vises opdelt på CHR-numre, inden de indsendes. Klik på ”Send” for at indsende data.

OBS: Der skal være angivet kontaktinformationer på ejer/driftsleder i form af navn, e-mail og mobilnummer, samt virksomhedens CVR-nummer. Dette angives ved at gå til "Generelt" – "Vælg besætning" og indtast informationerne her.

Hvis der kun bruges et CHR-nummer, skal dette angives i "Generelt" – "Vælg besætning" - "CHR-nummer".

Hvis der er flere CHR-numre, skal de angives på de enkelte lokationer. Gå til "Generelt" – "Lokationer" - "CHR-nr." (skal evt. tilvælges i layout setup).

Der kan ikke sendes data til Danmarks statistik for CHR-numre, hvor stalden er lejet. Dette skyldes begrænsninger hos Danmarks Statistik. For disse CHR-numre må data indberettes manuelt.