• Gå til menuen Management – Besætningsliste.
  • Indtast datoen for hvornår listen skal beregnes.
  • Klik på ikonet for Danmarks Statistik


Herefter vises data opdelt på chr. nr. inden de indsendes. Klik på ”Send” for at indsende data.


Husk at der skal være angivet kontaktinformationer på ejer/driftleder i form af navn, email og mobilnr, samt virksomhedens cvr nr. Dette kan anføres i menuen Generelt – Vælg besætning.

Hvis der kun bruges et CHR-nr. skal det angives i menuen Generelt – Vælg besætning. Hvis der er flere CHR-nr. skal de angives på de enkelte lokationer i menuen Generelt – Lokationer i kolonnen CHR-nr. (skal evt. tilvælges i layout setup).

Der kan ikke sendes data til Danmarks statistik for CHR-nr., hvor stalden er lejet. Det skyldes begrænsninger hos Danmarks Statistik. For disse CHR-nr. må data indberettes manuelt.

 

For yderligere info om lokationer se: https://help.pigvision.com/da/support/solutions/articles/60000695093-opret-lokationer-og-underlokationer