Det kan være belejligt af have en liste over søerne, hvor de er grupperet efter, om de er drægtige, diegivende eller tomme. Det gør det forholdsvis nemt at tjekke, om de søer, der er registreret i PigVision, stemmer overens med de søer, der rent faktisk står i stalden. 

Gå til ”Management” - ”Besætningsliste” og vælg den ønskede dato.  

Du kan nu få mere information om, hvilke søer der er tale om ved at trykke på plus-tegnene ("+") i venstre side. Dette gøres for alle kategorier, hvis du ønsker at se alle dyr på besætningslisten. 


Når alle er åbnede, kan du sortere efter dyrenummer ved at trykke på kolonnen "Dyrnr".  

Derefter kan du vælge "Besætningsliste" som udskrift og hermed få en samlet oversigt over alle dine dyr. Denne liste kan nu printes ud eller sendes på mail.