Du kan hente slagteriafregninger direkte fra slagteri til PigVision. 


Gå til "Grise i vækst" - "Slagtedata" - "Hent slagteriafregninger". 


Hvis du benytter batches, kan du læse mere om dette nederst på denne side. 


Første gang du åbner menupunktet, ser det ud som nedenstående vindue. For at du hente afregningerne skal du først udfylde informationerne ved at registrere leverandørnumre og angive lokation. Dette gøres via ikonet "Opsætning". 

 

Nu kan du udfylde informationerne i de forskellige kolonner:

 

 

Slagteri - Angiv et slagteri ud fra mulighederne i dropdownmenuen.

Leverandør nr. - Dit leverandørnummer til det pågældende slagteri.

Lokation Kode - Her angives den lokation hvorfra dyrene leveres.

Medtag - Sættes der flueben i denne kolonne, er download fra det pågældende slagteri inkluderet, når der hentes slagtedata. Fluebenet kan fjernes, hvis du i en periode leverer til et andet slagteri.

Korrektionsfaktor/Slagte% - Her angives korrektionsfaktor eller slagte%, så slagtevægten kan omregnes til levendevægt.

Under/Over basisvægt - Forældet. Grupperingen af leverancen fremgår af den enkelte afregning.


Når du har udfyldt oplysningerne vil ikonet "Opsætning" findes ud fra det enkelte slagteri.


Ved at klikke på dette ikon, kan du angive dit bruger-id og adgangskode til slagteriet. Denne opsætning er påkrævet, før du kan downloade slagteriafregningerne.

 


Du kan evt. sætte fluben i "Gem kodeord", hvorefter du kan klikke "Hent". Nu bliver dine slagteriafregninger hentet. 

 

Download slagteriafregninger ved brug af batches

Selvom du benytter batches, skal leverandørnumrene stadig kobles til en lokation for at du kan downloade dine afregninger. 


Derefter skal du koble leverandørnummeret til de enkelte batches. Dette gøres i kolonnen "Leverandørnummer" ved at gå til "Generelt" - "Batch", hvorefter du kan hente slagteriafregninger som vist ovenfor.

 

Vær opmærksom på, at du kun kan benytte ét leverandørnummer til én batch ad gangen, så hvis samme leverandørnummer skal bruges til flere batches, skal du flytte leverandørnummeret til dén batch, der skal downloades slagteriafregninger for, inden du henter slagteriafregningerne.