Layouts bruges overalt i PigVision lige fra indtastninger til rapporter. Her lærer du hvordan du opsætter dine egne layouts, så de er tilpasset din besætning. 

 

I PigVision findes nogle standard layouts. Det er muligt at lave en kopi som du omdøber og kan redigere.


I eksemplet herunder anvendes et PigVision stardard layout "PigVision:Faring" som kan anvendes til registrering af faringer. 


For at opsætte dit eget layout, skal du kopiere det eksisterende layout og omdøbe det. 
Navnet må IKKE indeholde ordet PigVision, da det kun er tilegnet standard layouts.

 

Klik på "PigVision:Faring" - "PigVision" - "Faring" - "Kopiere" og skriv f.eks. "Nyt layout" og tryk "Enter" på tastaturet. 


Ønsker du layoutet skal være tilgængeligt for alle dine brugere, skal du gøre det globalt ved at gå ind i det og klik "Gør global".

 

 

Layoutet er globalt når det står med fed skrift.


For at tilføje, flytte eller fjerne nøgletal og registreringskolonner skal du klikke på "Layout setup"-ikonet og vælg "Ret i globalt":


Du får nu vist en liste over alle de kolonner, som kan vælges. Her kan du følgende: 

  1. Klik + eller - for at åbne muligheder for f.eks. "Dyr"
  2. Sæt flueben hvis du ønsker at tilføje til listen. Tryk + eller - for at se flere eller færre
  3. Søg efter nøgletal: start med *skriv en del af ordet og slut med * f.eks. "*spæk*" - dobbeltklik for at tilføje og luk 
  4. Ændre rækkefølgen på listen
  5. Klik på nøgletal og klik på 4 for at ændre på skrivebeskyttet (kiggert) eller rediger (blyant)

 

 


 Nu har du dit eget layout til registrering af faring, hvor du i dette tilfælde kan registrere rygspæk samtidig.