Du kan ændre opsætningen af dine løbegrupper ved at gå til "Generelt" - "Opsætning" og vælge fanen "Løbegrupper". 


I eksemplet herunder sættes løbegrupperne op til 3-ugers holdrift.
Start dag: Her skiftes startdatoen til den ugedag, hvor dine løbegrupper starter.


Gruppetype: Skift til "Beregnet" for 3-ugers drift eller andre tilsvarende grupper.


Tilpas antal dage i felterne (markeret med en grøn ramme) som vist i figuren (115, 27, 6). 


Antal grupper: Tilpas til "7" for 3-ugers holddrift svarende til 7 grupper à 21 dage i hver cyklus.


Start nr.: Sæt denne til "1" for at starte med gruppe nr. 1.


Antal gentagelser: Sæt til "2" eller flere gentagelser. Dette har ikke nogen indflydelse på, hvordan løbegrupperne beregnes, men hvis du vil se, hvordan de ser ud fremadrettet, kan du indtaste et højere nummer.


Start dato: Sæt startdatoen til den dato, hvor løbegruppe nr. 1 skal starte. I eksemplet herover vil batch 1 starte d. 12-02-2023 og batch 2 vil starte 21 dage senere. 


Klik på "Beregn" for at få indstillingerne beregnet. I højre side af vinduet vises datoerne for alle løbegrupperne. Klik på "Ok" og luk vinduet.


I de analyser, hvor du ønsker at se resultaterne per løbegruppe, ændres indstillingen fra hele uger til hele løbegrupper. Herved vises resultaterne for en hel løbegruppe fremfor ugevis.


Farver på løbegrupperne på sokortet


Det er muligt at tilføje en baggrundsfarve til sokortet ved løbegruppens nummer.


 


Gå til "Generelt" - "Opsætning" - "Løbegrupper". 

Klik i kolonnen "Baggrundsfarve" ud for den løbegruppe, du ønsker at give en farve og et farvekort vises. Vælg farven og klik "Ok". 


Tryk på "Ok" for at lukke vinduet.  Dit sokort vil nu se sådan ud: 
Og som print vil sokortet i øverste højre hjørne se således ud:Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at tilføje farver til løbegrupper tilbage i tiden.