"Hændelser i perioden" kigger på, hvad der er sket i den periode, du har valgt, dermed alle de aktive kuld. "Hele kuld" kigger på afsluttede kuld indenfor den givne periode. For, at et kuld kan være afsluttet, og blive inkluderet i "Hele kuld"-effektanalysen, skal pattegrisene være fravænnede.