Натисніть Змінити під полем Групування зліва. Тепер ви можете змінити періоди на те, що вам потрібно, і включити стовпець відхилення між будь-якими стовпцями.