Mam lokalną instalację PigVision, ale nie mogę otworzyć programu. Pokazuje tylko ten błąd:

 

 

W takim przypadku należy kliknąć OK, a pojawi się następne okno:

 

 

Tutaj wybieramy opcję Aktualizuj program (Update program). Pojawi się informacja o dostępnej najnowszej wersji z pytaniem czy ją pobrać.

 

 

Po kliknięciu Tak, program zapyta czy przygotować kopię zapasową bazy danych na serwerze. Zalecane jest wybranie Tak.

 

 

W pewnym momencie wszystkie obrazy znikną, ale na dole ekranu widoczna będzie ikona programu instalacyjnego:

 

 

Po chwili otworzy się program instalacyjny i po wykonaniu instrukcji na ekranie PigVision zostanie zaktualizowany i gotów do użycia.