Lijsten

Wat staat er in menuoptie Lijsten?
De menuoptie Lijsten gebruikt u om uw programma bedrijfsspecifiek te maken. U geeft bijvoorbeeld aan met welke middelen/meststoffen en gewassen u binnen uw ...
Ma, 7 Feb, 2022 at 3:24 PM
Wat vind ik in de lijst meststoffen?
In de lijst Meststoffen vindt u alle meststoffen die in het programma aanwezig zijn. Indien u een vinkje zet voor een meststof wordt deze gebruikt in de sne...
Ma, 7 Feb, 2022 at 3:22 PM
Wat vind ik in de tabblad Middelen?
In de tabblad Middelen vindt de actuele middelenlijst. Indien u een vinkje zet voor een middel wordt deze gebruikt in de snel keuzelijst tijdens het registr...
Ma, 7 Feb, 2022 at 3:13 PM
Hoe maak ik mijn lijst van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen bedrijfsspecifiek?
Tijdens het registreren van een bemesting en/of bespuiting, werkt het gemakkelijk als u hierbij alleen de middelen/meststoffen ziet, die u ook daadwerkelijk...
Ma, 7 Feb, 2022 at 3:07 PM