Ga naar CowVision

Onder Dierregistratie, Daginvoer vindt u 10. Gebruiksdoel
Vink de dieren aan waarvan u het gebruiksdoel wilt aanpassen.

Klik op de knop Start Invoer linksboven in het scherm


Selecteer de datum van overgang.

Selecteer het gewenste Gebruiksdoel
Klik op  om naar het volgende dier te gaan of op de knop  om in één keer dezelfde overgang bij alle geselecteerde dieren in te voeren.


Controleer in het volgende scherm de ingevoerde gegevens.

  • Klik indien akkoord op de knop Opslaan.
  • Wanneer u toch nog iets wilt aanpassen klikt u op de knop Vorige tot u bij het dier bent waarbij u iets wilt aanpassen. Pas vervolgens de invoer aan en klik weer op volgende, etc.
  • Wanneer u de hele invoer niet wilt doorvoeren klikt u op de knop Afbreken.
  • Wanneer u van één of meerde van de gekozen dieren de registratie toch niet wilt opslaan maar van de overige dieren wel klikt op het rode kruisje achter het betreffende dier. Klik indien alles akkoord is op de knop Opslaan.