Ga naar menuoptie Voorraden Vervolgens naar tabblad Aan -/ Afvoer Klik rechts op de vrachtwagen Voer de gegevens in Klik op Opslaan De ingevoerde bon vindt u terug zodra u op een zojuist toegevoegde middel aan de linkerkant klikt.