Voor het raadplegen van een ProPhy advies is een aantal perceel gegevens noodzakelijk. Deze legt u veelal vast bij het aanmaken van een nieuw bouwplan. Denk hierbij aan het gewas en het ras. Onder het aardappelgewas �Consumptie� wordt zowel de teelt voor de versmarkt/tafel als voor de industrie (chips, frites e.d.) verstaan. Pootaardappelen betreffen alle pootgoedteelt, ook als dit eigen pootgoed voor zetmeelrassen is. Het onderscheid naar teeltkenmerken is vooral van belang als er Phytophthora in het perceel zelf wordt geconstateerd. In pootaardappelen en consumptieaardappelen voor bewaring mag geen enkel risico op knolaantasting worden genomen en zal sneller geadviseerd worden (semi-) curatieve middelen te gebruiken en/of het gewas dood te spuiten. Bij zetmeelaardappelen voor directe levering kan soms wat meer risico genomen worden als het gewas nog volop in de groei zit.