Volg de onderstaande stappen om een teelt toe te voegen. Werkt u ook met percelen? Maak dan eerst het perceel aan en de bijbehorende vorm en dan pas de teelt. De teeltvorm kunt u overnemen met behulp van de referentielaag ‘Eigen perceelsvormen’.

Hoe voeg ik een nieuwe teelt toe?

Wat is het verschil tussen een perceel en een teelt?


  1. Klik op de menuknop Registratie, Teeltregistratie en selecteer linksboven Teelten.
  2. Klik op + Teelt.

 

Graphical user interface, application

Description automatically generated with medium confidence

 

        3. Vul de gegevens in

        4. Via het tabblad Perceel kunt u deze teelt koppelen aan een perceel. 

        5. Sluit af met Opslaan