Onderzoeken die door het laboratorium voorzien zijn van een (geografische) vorm worden Automatisch gekoppeld aan Percelen of Teelten als deze ook voorzien zijn van een vorm. Deze koppeling kunt u instellen via menuoptie Communicatie en dan tabblad Laboratoria. U kiest voor Handmatig koppelen als het onderzoek en/of het perceel/ teelt niet voorzien is van een vorm. U kunt het Perceel of de Teelt dan vervolgens uit een lijst kiezen. U kunt ook voor Handmatig koppelen kiezen als er wel vormen aanwezig zijn, maar deze geen overlap met elkaar hebben en u deze toch wilt koppelen. Onderzoeken met een korte geldigheid (bv. N-min onderzoek) worden gekoppeld aan Teelten. Onderzoeken met een meerjarige geldigheid zoals een bemestingsonderzoek worden gekoppeld aan Percelen.