Onder menuoptie Registratie vindt u diverse tabbladen, hieronder een korte beschrijving waar u wat kunt vinden: 

 • Kaart 
  Hier vindt u alles omtrent percelen, teelten, intekenen, teeltregistratie invoeren en handleidingen.

 •  Registraties
  Selecteer eerst aan de linkerkant in uw bouwplan één of meerdere teelten om de registratie op de desbetreffende teelt(en) te bekijken en/of om te wijzigen.

 • Onderzoeken
  Selecteer aan de linkerkant in uw bouwplan een teelt om een onderzoek op basis van gewas te bekijken of om een onderzoek handmatig toe te voegen.

 • Rapporten
  CropVision kent diverse rapporten zoals: Gewasbeschermingsmonitor, Global GAP, PlanetProof etc. Selecteer één of meerdere teelten om een rapport te kunnen bekijken of op te slaan.