In de module Saldo kunt u onder Prijzen producten de prijzen invullen voor middelen en meststoffen. Dit kan voor uw Geregistreerde producten maar ook voor uw Eigen keuzelijst. Als hier gekozen is voor Geregistreerde producten komen alleen de producten in beeld die in het gekozen teeltjaar zijn gebruikt. Wilt u de prijzen invoeren voor alle middelen die u gedurende het teeltseizoen gebruikt, dan kunt u kiezen voor Eigen keuzelijst, nu komen alle producten die in uw keuzelijst zijn aangevinkt in beeld. Als de prijs van een product in een andere hoeveelheid op de bon staat dan bij de bewerking, dan kunt u aan de rechterkant een andere hoeveelheid kiezen.