Wanneer u gebruik maakt van onze teeltregistratieprogramma CropVision, zit de CropVision app "Teeltregistratie CropVision" bij uw abonnement in. U betaalt hier verder geen extra kosten voor en kunt u op meerdere smartphones én tablets gebruiken met dezelfde inloggegevens.