Staat uw afnemer niet bij Communicatie

Dan kunt u uw teeltverslag handmatig versturen naar uw afnemer

Ga naar Registratie, Teeltregistratie 

Kies vervolgens voor Rapporten 

Selecteer aan de linkerkant de teelt

 Selecteer aan de rechterkant Teeltverslag

Klik rechts bovenaan op de printer, het verslag wordt nu als een PDF opgeslagen in uw downloads map 

Start uw e-mailprogramma en verzend de PDF als bijlage naar uw afnemer