Ga naar Communicatie 

Klik op het tabblad Leverbonnen 

Selecteer de gewenste datum onder Ophalen vanaf 

Klik vervolgens op de blauwe vrachtwagen om ze op te halen