Ga naar Voorraden

Vervolgens naar tabblad Aan-/ Afvoer 

Klik aan de rechterkant op de groene knop Aan-/ Afvoer 

Voer de gegevens van de leverbon in

Afvoer (retour) registreert u door een negatieve waarde (-) in te voeren. Dus bijvoorbeeld Amistar -10

Sla deze gegevens