In de lijst Meststoffen vindt u alle meststoffen die in het programma aanwezig zijn. Indien u een vinkje zet voor een meststof wordt deze gebruikt in de snel keuzelijst tijdens het registreren.