De menuoptie Lijsten gebruikt u om uw programma bedrijfsspecifiek te maken. U geeft bijvoorbeeld aan met welke middelen/meststoffen en gewassen u binnen uw bedrijf gebruikt. Ook vindt u hier uw onderzoeken terug.