Om uw eigen gewaspercelen te zien moet u ervoor zorgen dat uw KvK nummer is ingevuld. In Comwaes kunt u dit invullen onder Teeltregistratie, Basisgegevens, Stamgegevens tabblad Relaties bij de eigenaarsgegevens. In Crop kunt u dit invullen onder het huisje en vervolgens Bedrijfsgegevens. Vervolgens synchroniseert u met CropVision, in CropVision gaat u naar Registratie, Kaart kies onder Kaartlagen voor referentielaag Eigen Gewaspercelen (RVO) De perceelsvormen worden weergegeven wanneer u voldoende bent ingezoomd.