Ga naar Registratie, Registraties, aan de rechterzijde vindt u de knop Evaluatie. 

U geeft per thema de mate van succes aan. 

U registreert de thema's die voor u van belang zijn. 

Dit kunt u doen per teelt of over al uw teelten tegelijk. U gebruikt de multi select functie om meerdere teelten te selecteren. De evaluatie wordt automatisch toegevoegd aan de GB-Monitor (GewasbeschermingsMonitor).