Ga naar Registratie, Kaart, Kies aan de rechterkant voor Referentielaag. Kies Geen om de vorm helder weer te geven. Klik op een vorm. Klik linksboven op het blauw/witte pennetje Wijzig de vorm door een blauwe bolletje te verplaatsen. Klik op een bolletje en druk op Delete op uw toetsenbord om dat bolletje te verwijderen. Is de aanpassing correct, klik dan op het vinkje in het tekenpaneel De vorm is aangepast.