De GewasbeschermingsMonitor is de opvolger van het Gewasbeschermingsplan Sinds februari 2015 is het Gewasbeschermingsplan vervangen door de GewasbeschermingsMonitor. In de nieuwe situatie, met de GewasbeschermingMonitor moet u de daadwerkelijk getroffen maatregelen(gewasbescherming) bijhouden. U voldoet voor 95% aan de wetgeving. Het enige wat u nog moet doen is het registreren van de Evaluatie en Voorvrucht. Binnen 2 maanden na de teelt moet de monitor worden afgerond. Er is sprake van een wettelijke verplichting. De GewasbeschermingsMonitor wordt gevuld vanuit CROP of Comwaes Vanuit uw teeltregistratiepakket (CROP of Comwaes) wordt de GewasbeschermingsMonitor voor u automatisch gevuld met gewasbeschermingsregistratie.