Om een afkalving direct door te sturen naar uw procescomputer of melkwinningssysteem heeft u een apart ‘koppelprogramma’ op uw computer. 

Bovenin dit programma staat de knop Doorsturen naar PRC. Klik hierop om de afkalving direct door te sturen naar uw procescomputer of melksysteem.