PigVision

Bestil nyt password til PigVision Online
Gå til www.agrovision.com     Klik på     Klik herefter på det ønskede sprog i venstre side, klik herefter på linket for glemt pass     ...
Fri, 26 Maj, 2023 kl. 2:23 PM
Hvordan sætter jeg en checkliste op og hvordan læser jeg den?
Checklisten viser dyr, som der skal følges op på, fordi de har overskredet det normale antal dage, for den næste hændelse. Du fastsætter selv kriterierne fo...
Thu, 17 Jun, 2021 kl. 1:44 PM
Hvordan opsætter jeg mit eget layout og bruger det?
Layouts brugers overalt i PigVision lige fra indtastninger til rapporter. I denne guide vil vi vise dig, hvordan du kan lave dine egen layouts, så de er til...
Mon, 21 Jun, 2021 kl. 11:09 AM
Hvordan bruger jeg filterlinjen?
Filterlinjen kan stort set overalt i PigVision bruges til at begrænse en søgning, så kun de ønskede registreringer vises. Der kan sættes flere filtre op på ...
Tue, 22 Jun, 2021 kl. 3:59 PM
Dataudveksling – PigVision Danish Genetics Nucleus
For, at du kan levere reproduktionsregistrering til Danish Genetics avlsdatabase og modtage indekser på besætningens avlsdyr skal PigVision være sat op til ...
Mon, 4 Dec, 2023 kl. 1:49 PM
Hvordan henter og bruger jeg TSPrint, så jeg kan udskrive, gemme og sende rapporter?
Når du har PigVision online, er det nødvendigt at installere TSPrint for at kunne printe, gemme og sende rapporter. Hent TSPrint via dette link:  TSPrint ...
Thu, 11 Maj, 2023 kl. 8:26 AM
Quick guide til medicinregistrering
Inden du kan begynde at registrere medicin, skal du have oprettet journaler. Hvis din dyrlæge anvender WinVet (et program, som bruges af nogle dyrlæger i Da...
Tue, 6 Sep, 2022 kl. 1:43 PM
Sådan læses afstemningsbilledet på e-kontrollen for søer
I den bedste af alle verdener passer afstemningen perfekt, når man har indtastet sine statustal. Indimellem sker det, at ligningen ikke går op, herunder er ...
Thu, 17 Jun, 2021 kl. 1:48 PM
Opsætning af gruppekort
Gruppekortet er en liste over alle drægtige søer, som inddeles i løbegrupper. På gruppekortet kan du vælge at se, hvornår arbejdsopgaver som fx brunsttjek, ...
Tue, 21 Jun, 2022 kl. 10:55 AM
Guide til at danne en herd.csv fil
Eksport funktionen “Sow data export (Herd.CSV)” findes under Generelt - Administration - Eksport. Når valgt vises dette vindue: Her vælges den peri...
Fri, 3 Jun, 2022 kl. 12:47 PM