Når du har dyrlægeadgang, vil der typisk være følgende ikon på dit skrivebord, når du har logget ind. 

 


Du kan også gå til "Øvrige indtastninger" - "Dyrlægebesøg".


I dyrlægebesøg vil alt fra dyrlægen være tilgængeligt.

Her ser du først datoen og hvilken type hændelse der er sket. Den tredje kolonne (under den røde bjælke) vil dine tilmeldte CHR-numre være vist. De to efterfølgende kolonner er beskrivelse og besøgstekst. 


Kolonnen "Bekræftet" er her hvor du kan se om besøgene er bekræftet. Hvis besøgene er markeret røde, betyder det at de ikke er godkendt af dig endnu og hvis de er markeret grønne, betyder det at besøgene er godkendte.

Hvis markeringerne er hvide betyder det, at der ikke kræves godkendelse, da disse typisk er laboratoriesvar.

 

For at godkende et besøg, kan du dobbeltklikke på datoen, hvorefter et lignende vindue fremkommer. 


Her kan du læse besøgsrapporten (dokument med visit.pdf). Der er ligeledes anvisningsskemaer, recepter mm.

Når du har læst rapporten, kan du klikke på ”Bekræft” og besøget vil nu på forsiden være markeret grønt med et flueben i.