Når du har en dyrlægeadgang, vil der typisk være følgende ikon på dit skrivebord, når du har logget ind. Alternativt gå til fanen: Øvrige indtastninger, Dyrlægebesøg.


Klik på ikonet og dine dyrlægebesøg vil blive vist på en liste.Første kolonne er datoen for dine hændelser.

Anden kolonne er en beskrivelse af hændelsen.

Tredje kolonne (under den sorte bjælke) vil de CHR.-numre, du har tilmeldt være vist.

Fjerde kolonne er en besøgstekst og femte kolonne er ”godkendelseskolonnen”, kaldet ”Bekræftet”.

Når der, som her er røde besøg, er det disse besøg, der ikke er godkendt af dig.

Allerede godkendte besøg vil være grønne med et flueben i:

Hvide kasser betyder, at der ikke kræves godkendelse, da disse typisk er laboratoriesvar.

 

For at godkende skal du dobbeltklikke på datoen og følgende vindue vises:Nu kan du læse dyrlægerapporten, den skal hedde visit.pdf (her markeret med rødt). Der er ligeledes anvisningsskemaer, recepter mm.

Når du har læst rapporten, klikker du på ”Bekræft” (markeret med rødt)  og besøget vil nu på forsiden være grønt med et flueben i.