I PigVision er der generelt tre funktioner og disse er alle uddybet herunder.

Filterlinje

I alle registreringsvinduer i programmet er det muligt at aktivere en filterlinje. Denne aktiveres på ikonet  øverst i registreringsvinduerne og linjen ses derefter som en grøn linje i vinduet. Se eksempel:

Du kan benytte filterlinjen til eksempelvis at filtrere registreringsvinduet til et bestemt dyrnr., bestemt datointerval, bestemt antal grise osv. Ved at højre-klikke på filterlinjen i en kolonne, får du en række muligheder for filtreringen. I eksemplet nedenfor er der filtreret på både datointerval og et bestemt antal levende fødte. Derved ses også at antal poster til venstre for filterikonet falder:

Ved at højreklikke i filterlinjen er der forskellige muligheder, som kan benyttes i filterlinjen. Hvis du for eksempel højreklikker på filterlinjen i "Dato"-kolonnen, kan du eksempelvis vælge at se antal registreringer i den sidste måned.

I programmet er der en række specialtegn, som kan benyttes i filterlinjen, og disse ses i skemaet herunder.

&

Og

~

Tom

|

Eller

!

Ikke/inkluder ikke

A

Præcis den tekst, der søges på

A*

A efterfulgt af tekst (af ubestemmelig længde)

*A

Tekst inden A

*A*

Tekst før og efter A

Større end

< 

Mindre end

=

Lig med

>=

Større end og/eller lig med

<=

Mindre end og/eller lig med

05-11-20<=<=10-11-20Mellem to datoer, begge inkluderet.
05-11-20<<10-11-20Mellem to datoer.

?

Vilkårligt tegn (fx st? Kan være stald, sti osv.)

??????

Begrænser til et bestemt antal cifre. I dette tilfælde 6 cifre

?*

Et vilkårligt tegn i feltet + ekstra tekst (af ubestemmelig længde)

*10??*

Først tekst efterfulgt af 10 + 2 vilkårlige felter + ekstra tekst

2000<=<=2020Mellem to tekst værdier. 
2000<=n<=2020Når 'n' tilføjes vises alene numeriske værdier.

%

I Lokations-kode-kolonner kan du taste % efterfulgt at lokations-koden, og derefter vil lokationen blive forudfyldt med koden, som er tastet efter %-tegnet

Sortering

Ved at klikke på et kolonnenavn sorteres kolonnen. Sorteringen vises med en trekant ved kolonnenavnet og i eksemplet herunder er dato-kolonnen sorteret med de nyeste datoer nederst i vinduet og hvis du trykker på "Dato" igen, vil de ældste datoer være nederst i vinduet.

Hvis du, for eksempel, vælger at sortere dyrnr., vises først de dyr med tallet "1" forrest, dvs. dyrnr. 10 kommer før eksempelvis dyrnr. 2. Hvis du benytter bogstaver, kommer dyr med "a" før dyr med "b", men dyr "aa", kommer dog senere end dyr "b". Dette skyldes at programmet sorterer dyrene efter tal/bogstavs-rækkefølge og tager ikke hensyn til antal tegn/bogstaver. Dette ses i eksemplet herunder:

Hvis du i stedet vil have vist tallene/bogstaverne i rækkefølge, dvs. 1, 2, 3 osv., kan du holde tasten "Alt" nede og derefter trykke på kolonnenavnet "Dyrnr." Programmet sorterer derved dyrene efter tal/bogstavslængde. Se eksempel herunder:

Hvis du ønsker at sortere to kolonner i forhold til hinanden, så sorter først den primære kolonne, dvs. den kolonne, som du ønsker den anden kolonne sorteret efter. Hold derefter tasterne "Ctrl" + "Alt" nede og klik på kolonnenavnet for den anden kolonne, som også skal sorteres. I eksemplet herunder er dyrenumrene sorteret indenfor løbningsdatoer.

Sumlinje

I alle registreringsvinduer i programmet er det muligt at aktivere en sum-/gennemsnitslinje. Denne aktiveres på ikonet  øverst i registreringsvinduerne, hvorefter programmet spørger, om du ønsker at beregne summen og hvis du klikker "Ja", ses linjen derefter, som en grå linje i bunden af vinduet. Se eksempel:

Øverst i Sumlinjen ses den totale sum, for kolonnerne i vinduet og nederst vises en gennemsnitslinje for den aktuelle kolonne. Dvs. i eksemplet herover ses øverst, at der totalt er 29740 faringer med 746169 levende fødte og 53404 dødfødte, hvilket henholdsvis er 16,0 og 1,8 i gennemsnit. Benyttes filterlinjen samtidig, kan man eksempelvis filtrere på et datointerval og derved se, hvor mange levendefødte grise, der er født i dette interval, som i eksemplet herunder.

I dette eksempel er der lavet en filtrering på 1 måned.