Der kan være flere grunde til, at der mangler dyr på din arbejdsliste:

  • Kontrollér, at datoerne for perioden dækker de dyr, der er relevante i den periode. Du kan ændre perioden under “Vælg periode”. Prøv at forlænge perioden for så at se om dyrene kommer med på arbejdslisten. 
  • Er der lavet registreringer på alle dyr i gruppen? Fx er alle fravænnede søer på løbelisten? 
  • Hvis du ser på en liste langt frem i tiden, mangler der muligvis dyr på listen. En årsag til det kan være at alle registreringer på dyrene ikke er lavet endnu.  
  • Gruppens opdeling kan være forkert.