For, at du kan levere reproduktionsregistrering til Danish Genetics avlsdatabase og modtage indekser på besætningens avlsdyr skal PigVision være sat op til at lave udvekslingen.

 • Når programmet er sat op til udveksling af data med Danish Genetics Nucleus, forgår dette herefter automatisk, uden at man skal selv aktivt skal gøre mere.
 • Den automatiske udveksling af data foregår via AgroVision’s nye kommunikationsprogram til tredje part, ADEX (AgroVision Data Exchange).
 • Det betyder at PigVision, uanset om der er tale om lokal eller onlineversion, udveksler data med ADEX og det er ADEX, som så kommunikerer med tredje part, i dette tilfælde Danish Genetics.

 

Følgende beskriver opsætningen i PigVision, således at dataopsamling sker i henhold til Danish Genetics validering samt opsætning af ADEX, der naturligvis følger reglerne i GDPR. Du har også mulighed for at gennemgå vores eLearning-kursus omhandlende Danish Genetics her: e-Learning Danish Genetics.


 

Tilknytning af stamdyr til Danish Genetics besætningsnummer

 

 • Alle dyr, der skal være en del af Danish Genetics Nucleus, skal have et gyldigt Danish Genetics ID og være indsat i Danish Genetics besætningen fra en given dato og med besætningsnummeret. Indgangsdatoen eller fødselsdatoen er de hyppigst anvendte. Dyr, der fødes af stamdyr, der allerede er tilknyttet besætningen med besætningsnummer, får automatisk tildelt nummer. Det er kun ved opstart af besætning eller i forbindelse med indkøb af dyr, at du selv skal sørge for at tilføje Danish Genetics besætningsnummeret til dyret. 

 

 • Udover ID skal alle dyr, der indgår i besætningen, have angivet race og fødselsdato.
 • Ved opstart af besætning kan eksisterende ID, eks. DanBred, PIC tattoo eller Topigs tattoo kopieres over i kolonnen DG Tag ID. Dyr, der oprettes i besætningen, kan kun oprettes med gyldigt Danish Genetics ID. Du kan høre mere om Danish Genetics valideringer ved at kontakte din avlskonsulent hos Danish Genetics. 

 

 

Opsætning af Danish Genetics Nucleus Management i PigVision:

 

Først skal man via menuen Avl, Besætning/Nummerpuljer opsætte mindst en besætning, som er tilknyttet Danish Genetics Nucleus Management.


 

 

”Nr” er det besætningsnummer som Danish Genetics har givet besætningen.

Besætningstype skal være ”DG Nucleus Management ”. 

 

Opsætning af nummerpuljer

Opsætningen af nummerpuljer sker ved at dobbeltklikke på det besætningsnummer, som moderdyrene er tilknyttede. Der er flere muligheder for nummerering, typisk tildeles ID enten efter dyrets eller farens race. 

 

  

I feltet “Race” angives den/de racer, der skal oprettes i de enkelte nummerpuljer.

 • "Enkelt bogstav" er det bogstav der angives forrest i et Danish Genetics ID.
 • “Anden race” benyttes kun, hvis der skal knyttes mere end en race til nummerpuljen.
 • “Nummerering” bruges til at angive, hvilke køn, der kan oprettes i nummerpuljen.
 •  “Nummer pulje” er den enkle serie, dvs. start, slut og aktuelt nummer. Det aktuelle nummer kan altid ændres i forbindelse med oprettelse af et nyt kuld.
 • “År/Tæller” er det samme som Danish Genetics “System number”.

 

Nummerering i forbindelse med faringsregistrering:

 

 • Udfra opsætningen af dine nummerpuljer foreslår programmet de fortløbende numre.
 • Når du klikker i feltet ”Udfør” oprettes ungdyrene. Dette kan gøres med musen eller space-tasten. 
 • Hvis du nummerere ungdyr i faringsvinduet, så skal det gøres samtidig med at faringen tastes, da startnumrene for grisene ellers ikke opdateres. 


Nummerering via sokortet:

 

 

 • Når du har indtastet faringen, dobbeltklikker du på faringsdatoen.
 • Hvis du har angivet køn på faringen, foreslår PigVision, det samme antal dyr oprettet. Dette kan du naturligvis ændre, ligesom du kan ændre det serienummer, hvorfra kuldet skal starte.
 • Klik herefter på “Opret ungdyr”.

 

Herefter vises hvert enkelt oprettede ungdyr:

 

 

Der er også mulighed for at rette i et enkelt nummer hvis du fx har haft et defekt øremærke og det nummer derfor er blevet sprunget over. For at gøre dette klikker du ind på det nummer der skal springes over og retter det til. 

 

Udveksling af data gennem MyAgroVision:

Vi har indgået en aftale med Danish Genetics om, at besætninger, som ønsker at udveksle data med Danish Genetics kan gøre dette fra PigVision, efter at besætningen har indgået aftale med Danish Genetics og har modtaget et Danish Genetics Nucleus Management besætningsnummer.

Når dette er på plads, skal den enkelte besætning give tilladelse til, at AgroVision laver dataudveksling med Danish Genetics. 

 

Når du står i hovedbilledet i PigVision, skal du klikke på ”MyAgroVision” ikonet nederst i højre hjørne

 

 

 • Når du klikker på ikonet "MyAgroVision", kommer følgende billede:

 

Første gang du logger på, skal du registrere sig som ny bruger. Dette sker ved, at du indtaster din emailadresse og et selvvalgt kodeord, herefter klikker du på ”Register new user”.

 

Efter få minutter modtager du en email, hvori der er et link, så du kan aktivere din konto på MyAgroVision. Dette sker ved at klikke på ”Activate”


Når du har aktiveret din konto, sender vi dig en velkomstmail.

 • Du kan nu logge ind på MyAgoVision ved at indtaste emailadresse og password og derefter klikke på "Log in"

 

 

 • Hvis du ikke har angivet CHR- og CVR-nummer under Generelt – Administration – Besætningsinfo, vil programmet spørge efter disse informationer. 

 

 

 • Når du er logget ind, kommer du til denne side

 

 • Her skal du angive, at du vil udveksle data med Danish Genetics, samt udfylde felterne med det brugernavn og password du har fået fra Danish Genetics. Spørgsmål herom skal stiles til din konsulent hos Danish Genetics.

 

 

 • Når du lukker MyAgroVision vinduet, vil PigVision og ADEX selv sørge for at sende data til Danish Genetics, ligesom indekser og de godkendte ks-orner besætningen må bruge, importeres automatisk.