For, at du kan levere reproduktionsregistrering til Danish Genetics avlsdatabase og modtage indekser på besætningens avlsdyr, skal PigVision være sat op til at lave udvekslingen.

 • Udvekslingen af data foregår automatisk, efter man har sat PigVision op til det.  
 • Den automatiske udveksling af data foregår via AgroVision’s nye kommunikationsprogram til tredje part, ADEX (AgroVision Data Exchange).
 • Dette betyder, at PigVision, uanset om der er tale om lokal eller onlineversion, udveksler data med ADEX og det er ADEX, som så kommunikerer med tredje part, som i dette tilfælde er Danish Genetics.

 

Følgende beskriver opsætningen i PigVision, således at dataopsamling sker i henhold til Danish Genetics validering samt opsætning af ADEX, der naturligvis følger reglerne i GDPR. Du har også mulighed for at gennemgå vores eLearning-kursus omhandlende Danish Genetics her: e-Learning Danish Genetics.


Tilknytning af stamdyr til Danish Genetics besætningsnummer

 

 • Alle dyr, der skal være en del af Danish Genetics Nucleus, skal have et gyldigt Danish Genetics ID og være indsat i Danish Genetics besætningen fra en given dato og med besætningsnummeret. Indgangsdatoen eller fødselsdatoen er de hyppigst anvendte. 

  Dyr, som fødes af stamdyr, der allerede er tilknyttet besætningen med besætningsnummer, får automatisk tildelt nummer. Det er kun ved opstart af besætning eller i forbindelse med indkøb af dyr, at du selv skal sørge for at tilføje Danish Genetics besætningsnummeret til dyret. 
 • Udover ID skal alle dyr, der indgår i besætningen, have angivet race og fødselsdato.

 • Ved opstart af besætning kan eksisterende ID, såsom DanBred, PIC tattoo eller Topigs tattoo, kopieres over i kolonnen "DG Tag ID". Dyr, der oprettes i besætningen, kan kun oprettes med gyldigt Danish Genetics ID. Du kan høre mere om Danish Genetics valideringer ved at kontakte din avlskonsulent hos Danish Genetics. 

 

 

Opsætning af Danish Genetics Nucleus Management i PigVision:

Start ved at gå til "Avl" - "Besætning/Nummerpuljer" og opsæt mindst én besætning, som er tilknyttet Danish Genetics Nucleus Management.


I kolonnen "Nr" skriver du besætningsnummeret, som Danish Genetics har givet besætningen. Besætningstype skal være ”DG Nucleus Management ”.  


Dobbeltklik på besætningsnummeret, for at få nummerpuljen frem.


 


Her fremkommer vinduet med nummerpuljer, hvor du kan opsætte, hvilken baggrund, som ID'et til afkommet skal tildeles på. 

Du kan vælge mellem flere muligheder for nummerering - typisk tildeles ID enten efter dyrets race eller farens race. 


De resterende kolonner udfyldes: 

 • “Race” - her angives den/de racer, der skal oprettes i de enkelte nummerpuljer.
 • "Enkelt bogstav" - her skrives det bogstav, som angives forrest i et Danish Genetics ID.
 • “Anden race” - denne benyttes kun, hvis der skal knyttes mere end én race til nummerpuljen.
 • “Nummerering” - bruges til at angive, hvilke køn, der kan oprettes i nummerpuljen.
 • “Nummer pulje” - er den enkle serie, dvs. start, slut og aktuelt nummer. Det aktuelle nummer kan altid ændres i forbindelse med oprettelse af et nyt kuld.
 • “År/Tæller” - Er det samme som Danish Genetics “System number”.


Du kan nu nummerere dine afkom på to måder: 

 1. Nummerering af afkom i forbindelse med faringsregistrering:

  Gå til "Søer/Orner" - "Faring". 

  Baseret på opsætningen af dine nummerpuljer, foreslår programmet nummereringen af dine afkom. Denne kan du se, i den gule kolonne "Nummerering af ungdyr".

  Klik på kolonnen ”Udfør” for at oprette ungdyrene. Dette skal gøres samtidig med at faringen indtastes, da startnumrene for grisene ellers ikke opdateres. 
 2. Nummerering via sokortet:

  Gå til "Søer/Orner" - "Sokort".

  Indtast faringen og dobbeltklik på faringsdatoen eller antallet af sogrise, hvorefter et nyt vindue fremkommer. Hvis du har angivet køn på faringen, foreslår PigVision, det samme antal dyr oprettet. Dette kan du naturligvis ændre, ligesom du kan ændre det serienummer, hvorfra kuldet skal starte.

  Klik herefter på "Opret ungdyr" øverst i vinduet.

 

Udveksling af data gennem MyAgroVision:

Vi har indgået en aftale med Danish Genetics om, at besætninger, som ønsker at udveksle data med Danish Genetics kan gøre dette fra PigVision, efter at besætningen har indgået aftale med Danish Genetics og har modtaget et Danish Genetics Nucleus Management besætningsnummer.


Når dette er på plads, skal den enkelte besætning give tilladelse til, at AgroVision laver dataudveksling med Danish Genetics. 

 

Start PigVision og klik på ikonet ”MyAgroVision” nederst i højre hjørne.

 

Nu fremkommer et vindue, hvor du kan logge ind.

Første gang du logger på, skal du registrere sig som ny bruger. 


Klik på "Register new user"


Indtast din emailadresse og et selvvalgt kodeord.
Tryk herefter "Register new user".


 

Efter få minutter modtager du en email, hvori der er et link, så du kan aktivere din konto på MyAgroVision. Dette sker ved at klikke på ”Activate”.


Når du har aktiveret din konto, sender vi dig en velkomstmail.


Du kan nu logge ind på My.AgroVision ved at indtaste emailadresse og kodeord og derefter klikke på "Log in"

 

 


Når du er logget ind, kommer du til denne side:

 

Her angiver du, at du vil udveksle data med Danish Genetics, samt udfylde felterne med det brugernavn og kodeord, som du har fået fra Danish Genetics. Spørgsmål herom skal stiles til din konsulent hos Danish Genetics.


OBS: Foran dit Username (brugernavn), skriver du "U" og så det nummer, du har fået fra DG.Efter der er givet adgang til at ks-orner og at Danish Genetics har givet adgang til at dyrene må hentes ned, kan der gå op til 24 timer, før man kan downloade ornerne under "Avl" - "Kommunikation" - "Download ks-orner".


Når du lukker My.AgroVision vinduet, vil PigVision og ADEX selv sørge for at sende data til Danish Genetics, ligesom indekser og de godkendte ks-orner besætningen må bruge, importeres automatisk.

 

Dataudvekslingen kan kun foregå, hvis du har angivet CHR- og CVR-nummer i PigVision. 

Gå til "Generelt" – "Administration" – "Besætningsinfo" og udfyld numrene.