Hvis skriften er fed i layoutnavnet er der tale om et ”Globalt layout”. Dette betyder, at layoutet er tilgængeligt for alle brugere.

Hvis layoutnavnet er uden fed skrift, er det kun dig, der kan anvende layoutet.

For at lave et globalt layout (brugbart for alle), kan du klikke på den sorte pil til højre for layoutnavnet. Placér curseren på det eksisterende layoutnavn og vælg ”Gør global” fra listen.